Mürekkep Sorunları - Sisleme

Mürekkep Sorunları - Sisleme

SİSLEME

Mürekkep merdanelerinden kaynaklanan, etrafa toz inceliğinde mürekkep püskürmesi

Sebep Çözüm

Merdaneler üzerine aşırı miktarda mürekkep yüklenmesi                                                                                                                                                                                    

Merdaneler üzerindeki mürekkep miktarını azaltınız. / Ofset ön hazırlıkta UCR sistemi ile tramlama yapınız. / Yapışkanlığı daha fazla bir mürekkep serisi kullanınız.

Mürekkep / Su dengesi

Hazne suyu ayarını ton tutma sınırına kadar indiriniz. / Makinedeki merdane ayarlarını kontrol ediniz. / Hazne suyu dozaj ve miktar ayarlarlarını kontrol ediniz.

Merdanelerin aşırı derecede ısınmaları

Merdane sıcaklıklarını, makine üreticisinin tavsiye ettiği değerlere getiriniz.

Yüksek makine hızı

Yüksek makine hızına uyumlu mürekkep serisi kullanınız.

 

?